Ava teenused Projektijuhtimine ja ehitustööd

Ermeesia OÜ pakub projektijuhtimise teenust kinnisvara omanikele kui ka haldajatele. Eesmärk on tagada Tellija soovitav tulemus planeeritud resurssidega. Kasutades selleks projektijuhi head suhtlemis- ja planeerimisoskust, kindlat nägemust ning kainet mõistust.

Põhilised valdkonnad, kus Ermeesia OÜ oma Projektijuhtimise teenust pakub:

  1. Ehitustööde projekti-juhtimine ja peatöövõtt
  2. Pakume ehitustööde korraldamist, mis tagaks valmiva ehituse vastavuse tellija eesmärkidele selleks eelnevalt kavandatud ajaliste ja rahaliste ressurssidega.
  3. Projekteerimine ja nõustamine
  4. Pakume võimalikult sujuvat ja kõikehõlmavat projekteerimistööde korraldamist, mis tagaks tellija eesmärkide saavutamise selleks eelnevalt kavandatud ajaliste ja rahaliste ressurssidega.
  5. Tehnosüsteemid, automatiseerimine
  6. Pakume hoone tehnosüsteemide lahenduste väljatöötamist. Lisaks omame oskusteavet erinevate tehniliste lahenduste automatiseerimisel, mis tagab süsteemide funktsioneerimise optimaalsete energia resurssidega ka pärast ehituse garantiiaja lõppemist.
  7. Ehitamise omanikujärelevalve
  8. Omame pädevust ehitustöödel omanikujärelevalve teenuse osutamiseks nii üldehituse kui ka kõigi eriosade lahendamise osas.

Ermeesia meeskonna liikmed omavad pikaajalist kogemust nii äri- kui ka kaubanduspindade haldamise, hooldamise, ehitamise ja projektijuhtimise alal. Meeskonna eesmärgiks on pakkuda professionaalset ehitusteenust ja luua püsiv side klientidega kui ka partneritega. Kogemuste põhjal võime väita, et üksmeelne koostöö tellija, projekteerija ja ehitaja vahel annab maksimumtulemuse. Meie meeskonnaliikmed omavad erialalisi teadmisi ja pikaajalist tööpraktikat, mis annab oluliseima eelise konkurentide ees. Lisaks täiendatakse teadmisi täiendkoolitustel, mis annab Tellijale kindluse ja meelerahu, et projektide juhtimise eest vastutab oma ala professionaal.

Võta ühendust Projektijuhtimine ja ehitustööd

Võta ühendust