Ava teenused LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikaat

Tegemist on rahvusvaheliselt tuntud sertifikaadiga, millega tunnustatakse hooneid, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid. Põhinedes LEEDi sertifitseerimistoimingutel ja projekteerimislahendustel on LEED projektide eesmärk:

 • võimaldada keskkonnasõbralikku töökoha transporti;
 • suurendada ressursside tõhusat kasutust;
 • vähendada energia- ja veekasutust;
 • täiustada jäätmekäitlust;
 • vähendada ehitustööde mõju keskkonnale;
 • parandada mikrokliimat ja tööga rahulolu.

Tänaseks on välja töötatud kümneid erinevaid LEED-i hindamissüsteeme, mis tagavad piisava paindlikkuse, et olenemata hoone tüübist, oleks sellele võimalik LEED sertifikaat saavutada. Iga hindamissüsteem grupeerib nõudmised, mis vastavad valitud hoone ja projekti tüübile. Hindamissüsteemid võib jaotada viieks põhikategooriaks:

 • LEED sertifikaat uuele hoonele (siia alla kuuluvad alamkategooriatena näiteks LEED sertifikaat haiglatele, koolidele, kaubanduspindadele jne);
 • LEED sertifikaat olemasolevale hoonele;
 • LEED sertifikaat sisekujundusele;
 • LEED sertifikaat naabruskonna arendusele;
 • LEED sertifikaat eramajadele.

LEED sertifikaat on jaotatud neljaks erinevaks tasemeks, olenevalt saavutatud punktide kogusummast: Certified (40-49 punkti), Silver (50-59 punkti), Gold (60-79 punkti) and Platinum (80+ punkti). Punkte antakse vastavalt viiele põhikategooriale:

 • jätkusuutlik hoone asukoht ja hoone ehitamine
 • tõhus veekasutus
 • tõhus energiakasutus (hoone kütmine, jahutamine ja elektritarbimine)
 • materjalide ja ressursside kasutus
 • sisekeskkonna kvaliteet ja seal töötavate inimeste rahulolu

 

 

 

 

 

Meie tehtud tööd seoses LEED sertifitseerimisega

 

Navigator

Navigatori Ärimaja – LEED Gold 2014.

 

Viru Keskus

Viru Keskus – LEED Silver 2015. Foto: Tiit Mõtus

 

Kai1

Ärihoone Explorer – LEED Platinum 2016.

 

opik

Öpiku Maja – LEED Gold 2017.

 

 

 

 

Võta ühendust LEED

Võta ühendust